Claes Lennart Andersson

Födelsedatum:1916-02-22
Dödsdatum:2010-06-27
Gravsatt:2010-08-18
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 095

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se