Erik Martin Rehn

Födelsedatum:1914-11-10
Dödsdatum:2010-03-04
Gravsatt:2010-05-28
Ort:Sandviken
Område: U
Gravnummer:1 U 086

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se