Etil Beata Jönsson

Födelsedatum:1906-03-31
Dödsdatum:1998-02-26
Gravsatt:1998-04-22
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 167

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se