Frans Edvard Hedlund

Födelsedatum:1896-09-25
Dödsdatum:1969-12-04
Gravsatt:1970-05-23
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 052

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se