Fride Hyvärinen Lith

Födelsedatum:2019-10-15
Dödsdatum:2019-10-15
Gravsatt:2020-01-29
Område: U
Gravnummer:1 U 308

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se