Georgius Boström

Födelsedatum:1888-04-23
Dödsdatum:1965-04-01
Gravsatt:1965-05-22
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 031

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se