Göte Birger Johansson

Födelsedatum:1926-01-22
Dödsdatum:1985-04-20
Gravsatt:1985-05-18
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 140

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se