Gustaf M. E. Andersson

Födelsedatum:1894-06-16
Dödsdatum:1963-08-20
Gravsatt:1963-09-06
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 018

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se