Gustav Sigurd Rodin

Födelsedatum:1897-10-31
Dödsdatum:1987-10-19
Gravsatt:1987-11-06
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 179

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se