Helge Johan Edvard Johansson

Födelsedatum:1916-06-29
Dödsdatum:1982-08-02
Gravsatt:1982-09-03
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 125

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se