Hilda Elisabet Karlsson

Födelsedatum:1901-02-22
Dödsdatum:1928-04-14
Gravsatt:1928-04-24
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 053

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se