Ingrid Ann-Marie Persson

Födelsedatum:1930-12-27
Dödsdatum:2014-01-09
Gravsatt:2014-05-28
Ort:TORSÅKER
Område: U
Gravnummer:1 U 202

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se