Jan Lennart Egnell

Torsåker

1941-06-18 Födelsedatum
2007-02-05 Dödsdatum

Gravsatt: 2007-05-19

1 U 337

Torsåkers kyrkogård

Torsåkers församling

Sverige, Gävleborg

Torsåkers församling

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Torsåkers kyrkogård

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Gravsatta inom samma gravplats