Johan Edvin Silfversten

Torsåker

1926-12-16 Födelsedatum
1987-11-05 Dödsdatum

Gravsatt: 1987-12-11

1 U 180

Torsåkers kyrkogård

Torsåkers församling

Sverige, Gävleborg

Torsåkers församling

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Torsåkers kyrkogård

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Gravsatta inom samma gravplats