Johanna Elfström

Födelsedatum:1844-09-21
Dödsdatum:1800-01-01
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 124

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se