Karin Julia Eklöv

Födelsedatum:1930-02-28
Dödsdatum:2020-06-14
Gravsatt:2020-07-31
Ort:TORSÅKER
Område: U
Gravnummer:1 U 145

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se