Karin Pettersson

Födelsedatum:1857-08-30
Dödsdatum:1929-07-10
Gravsatt:1929-07-16
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 149

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se