Karl Egon Andersson

Födelsedatum:1933-01-13
Dödsdatum:1976-12-02
Gravsatt:1977-05-10
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 087

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se