Karl Erik Nyström

Födelsedatum:1866-03-13
Dödsdatum:1925-11-02
Gravsatt:1925-11-08
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 082

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se