Karl Gunnar Hodén

Födelsedatum:1907-02-22
Dödsdatum:1968-05-13
Gravsatt:1968-06-09
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 148

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se