Karl Ingvar Holst

Födelsedatum:1925-09-24
Dödsdatum:1968-10-17
Gravsatt:1968-11-24
Ort:Sandviken
Område: U
Gravnummer:1 U 154

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se