Karl Rune Jansson

Torsåker

1930-02-03 Födelsedatum
1991-02-12 Dödsdatum

Gravsatt: 1991-05-17

1 U 191

Torsåkers kyrkogård

Torsåkers församling

Sverige, Gävleborg

Torsåkers församling

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Torsåkers kyrkogård

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Gravsatta inom samma gravplats