Karl Rune Jansson

Födelsedatum:1930-02-03
Dödsdatum:1991-02-12
Gravsatt:1991-05-17
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 191

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se