Kjell Martin Brodin

Födelsedatum:1943-03-29
Dödsdatum:1998-05-18
Gravsatt:1998-06-17
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 265

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se