Knut Andreas Hemgren

Födelsedatum:1907-08-22
Dödsdatum:1930-12-03
Gravsatt:1930-12-14
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 028

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se