Lars Arvid Holmgren

Födelsedatum:1947-09-30
Dödsdatum:2020-07-09
Gravsatt:2020-08-27
Ort:TORSÅKER
Område: U
Gravnummer:1 U 228

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se