Lars Emil Elvsberg

Födelsedatum:1896-02-19
Dödsdatum:1965-04-07
Gravsatt:1965-04-24
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 027

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se