Lars Erik Alvar Eriksson

Födelsedatum:1909-07-16
Dödsdatum:1987-06-06
Gravsatt:1987-09-04
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 005

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se