Lars Runo Engström

Födelsedatum:1919-08-10
Dödsdatum:2006-06-10
Gravsatt:2006-09-25
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 155

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se