Lily Maria Skräk

Torsåker

1921-02-02 Födelsedatum
2016-04-09 Dödsdatum

Gravsatt: 2016-05-07

1 U 142

Torsåkers kyrkogård

Torsåkers församling

Sverige, Gävleborg

Torsåkers församling

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Torsåkers kyrkogård

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Gravsatta inom samma gravplats