Maria Johanna Heimer

Födelsedatum:1883-10-28
Dödsdatum:1961-03-23
Gravsatt:1961-05-27
Ort:Ovansjö
Område: U
Gravnummer:1 U 002

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se