Maria Katarina Ålander

Födelsedatum:1896-07-03
Dödsdatum:1982-10-27
Gravsatt:1982-11-12
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 157

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se