Mattias Verner Samuelsson

Födelsedatum:1900-07-15
Dödsdatum:1972-05-17
Gravsatt:1972-07-01
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 059

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se