Nils Axel Folkard Boström

Födelsedatum:1913-02-22
Dödsdatum:1978-02-15
Gravsatt:1978-09-02
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 122

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se