Nils Gustaf Högblom

Födelsedatum:1912-05-29
Dödsdatum:1980-12-02
Gravsatt:1981-05-30
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 111A

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se