Ola Per Larsson

Födelsedatum:1940-06-14
Dödsdatum:2007-03-20
Gravsatt:2007-05-04
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 316

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se