Oskar Larsson

Födelsedatum:1901-06-08
Dödsdatum:1981-10-02
Gravsatt:1982-05-22
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 113

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se