Oskar Leonard Pfeiffer

Födelsedatum:1891-07-09
Dödsdatum:1972-02-15
Gravsatt:1972-06-17
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 058

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se