Per Ingvar Petterson

Födelsedatum:1927-12-13
Dödsdatum:1980-06-21
Gravsatt:1980-08-01
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 069

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se