Sven Karl Arvid Johansson

Födelsedatum:1913-01-22
Dödsdatum:1997-01-12
Gravsatt:1997-06-12
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 112

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se