Tekla Elisabet Andersson

Födelsedatum:1885-10-07
Dödsdatum:1974-02-15
Gravsatt:1974-04-27
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 073

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se