Tommy Anders Johansson

Födelsedatum:1978-07-03
Dödsdatum:1979-04-12
Gravsatt:1979-05-20
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 133

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se