Viktor Andersson

Födelsedatum:1880-09-03
Dödsdatum:1924-10-11
Gravsatt:1924-10-19
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 199

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se