Erik Adolf Zethelius

Födelsedatum:1781-02-19
Dödsdatum:1864-03-07
Gravsatt:1864
Ort:Nyby
Gravnummer:KYRK 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torshälla församling

Kyrkogatan 1
644 31 Torshälla

016-358503

torshalla.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/torshalla

Torshälla kyrka

Kyrkogatan 1
644 31 Torshälla

torshalla.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/torshalla