Turinge-Taxinge församling

Kontaktinformation
Turinge-Taxinge församling

076 827 15 87

turinge-taxinge.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge

Allévägen 1
15532 NYKVARN