Anders Erik Gottfrid Andersson

Födelsedatum:1926-04-19
Dödsdatum:1929-12-22
Gravsatt:1930-01-04
Ort:Stockholm
Område: B
Gravnummer:ÖK B 055, 056, 057

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker