Erik Andersson

Födelsedatum:1892-12-08
Dödsdatum:1955-02-05
Gravsatt:1955-02-13
Område: B
Gravnummer:ÖK B 108, 109, 110, 111

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker