Erik Gustaf Andersson

Födelsedatum:1865-02-12
Dödsdatum:1930-03-15
Gravsatt:1930-03-25
Område: B
Gravnummer:ÖK B 014, 015

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker