Gunda Milda Elisabet Andersson

Födelsedatum:1917-05-21
Dödsdatum:2005-01-20
Gravsatt:2005-02-04
Ort:Vingåker
Område: B
Gravnummer:ÖK B 085, 086

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker