Johan Andersson

Födelsedatum:1833-05-12
Dödsdatum:1930-11-18
Gravsatt:1930-11-23
Område: B
Gravnummer:ÖK B 189

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker