Olof Alf Eriksson

Katrineholms Förs.

1901-05-02 Födelsedatum
1977-11-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1977-11-26

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

0151-14100

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker

Gravsatta inom samma gravplats